Tel:
774 509 859
E-mail:
rehabilitace.doma@seznam.cz
Adresa:
Kosmonosy
Otevřeno
dle objednání
Fyzioterapie
Mladá Boleslav

Terapie s prvky senzorické integrace

Senzorická integrace je proces, díky němuž dokážeme přijímat informace prostřednictvím našich smyslů, zpracovat je a používat v každodenním životě.
SENZORICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZAHRNUJE
ZRAK
SLUCH
ČICH
CHUŤ
HMAT – taktilní vnímání
ROVNOVÁHA – vestibulární vnímání
VNÍMÁNÍ TĚLA – propriorecepce

SENZORICKÁ INTEGRACE JE DŮLEŽITOU SCHOPNOSTÍ PRO PROCES UČENÍ. ZNAMENÁ SCHOPNOST MOZKU ZPRACOVAT PŘICHÁZEJÍCÍ SMYSLOVÉ INFORMACE ZA ÚČELEM JEJICH POUŽITÍ. JE TO PROCES, PŘI KTERÉM NÁŠ MOZEK ZPRACOVÁVÁ, TŘÍDÍ A ORGANIZUJE VŠECHNY SMYSLOVÉ PODNĚTY Z VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ. POKUD TENTO PROCES FUNGUJE A PODNĚTY JSOU ZPRACOVANÉ SPRÁVNĚ A PŘIMĚŘENĚ, NÁŠ ORGANIZMUS NA DANÉ PODNĚTY SPRÁVNĚ REAGUJE (NAPŘ. AKCEPTUJEME DOTEK DRUHÉ OSOBY, KONTAKT S RŮZNÝMI PŘEDMĚTY, TOLERUJEME ZVUKY, NAŠE POHYBY JSOU PLYNULÉ A KOORDINOVANÉ, DOKÁŽEME SE ORIENTOVAT VE SVÉM PROSTŘEDÍ, SOUSTŘEDÍME SE NA ČINNOST, ATD. …). PROCES SENZORICKÉ INTEGRACE JE U VĚTŠINY JEDNOTLIVCŮ EFEKTIVNÍ; PŘIJÍMAJÍ A ZPRACOVÁVAJÍ INFORMACE A PŘIMĚŘENĚ NA NĚ REAGUJÍ. TAKÉ UČENÍ JE JEDNODUCHÉ, A ,,DOBRÉ“ CHOVÁNÍ JE PŘIROZENÝM NÁSLEDKEM.
Pokud senzorická integrace nefunguje správně, dítě, žák nebo klient je nepřiměřeně aktivní, nedokáže sedět za stolem, nebo je naopak ,,zasněný“. Má problémy s jemnou motorikou, obratností, vyhýbá se pohybovým aktivitám. Má těžkosti s artikulací, nebo je jeho vývoj řeči opožděný. Reaguje na některé situace příliš impulzivně. Nesoustředí se, má problémy se čtením, psaním nebo počítáním. Tyto projevy a mnohé jiné často spadají pod některé diagnózy nebo je dítě pouze označené za ,problémové“ nebo ,,rizikové“. Za těmito projevy se však může skrývat i jiná příčina a tou je problém v oblasti senzorické integrace.

Děti a jednotlivci s poruchou senzorického zpracování nedokážou převést přicházející smyslové informace do přiměřených reakcí.

TERAPIE S PRVKY SENZORICKÉ INTEGRACE

Je metoda/terapeutický přístup, který vypracovala v 70. letech americká ergoterapeutka Anna Jean Ayres. Základním východiskem této metody je cílené poskytování smyslových stimulů tak, aby si dítě mohlo spontánně formovat přiměřené reakce na přicházející podněty (adaptivní odpovědi). Nové smyslové zkušenosti v přiměřené formě by měly dítěti pomoci organizovat a uspořádat přicházející podněty, a tedy je přiměřeně zpracovat a přiměřeně na ně reagovat, a podpořit tak další učení.

Terapie senzorické integrace se uskutečňuje v upraveném prostředí, které dítě stimuluje k pohybu a k aktivitě. V tomto prostředí (místnost pro senzorickou integraci) se nacházejí různé typy houpaček, závěsných sítí nebo vaků. Kromě toho v něm lze najít různé překážky, nakloněné roviny, duté válce, pojízdné desky, zátěžové pomůcky, předměty s různými texturami a jiné. Prostředí je zároveň bezpečné.

V terapii senzorické integrace existuje rovnováha mezi svobodou dítěte a strukturou terapie. Všechno probíhá prostřednictvím hry. Při terapii se snažíme působit hlavně na vestibulární, proprioceptivní a taktilní vnímání.

Terapie je vhodná pro děti od 4 let.

Spravuje: MZ