Tel:
774 509 859
E-mail:
rehabilitace.doma@seznam.cz
Adresa:
Kosmonosy
Otevřeno
dle objednání
Fyzioterapie
Mladá Boleslav

EEG Biofeedback

EEG biofeedback je metoda, která umožňuje vidět, ovlivňovat a stimulovat mozkové vlny. Jde o sebeučení mozku pomocí biologické zpětné vazby. Trénink pomocí získávání EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Mozek dostává přesnou a cílenou informaci o činnosti svých vln, a tím se zároveň umí naučit, jak je dostat do rovnováhy.
EEG Biofeedback pomáhá při ADHD
ADD, ADHD, porucha pozornosti aj.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je vývojová porucha, která se u dětí projevuje neschopností udržet pozornost, zvýšenou aktivitou, impulzivitou nebo opozičním chováním.

Možná příčina může být ve výskytu pomalých vln / Delta a Theta/ a mnohdy leží příčina obtíží v přetrvávajících primárních reflexech. Určitou roli může hrát i genetická dispozice.

Jsou i případy, kdy se odstraněním obtíží v oblasti sluchového zpracování výrazně zlepší i projevující se těžkosti.

Každá výše uvedná obtíž či diagnóza je ve většině případů souběh několika symptomů, které je třeba vidět komplexně a nikoli izolovaně jako například dyslexie nebo dysgrafie.

Jak může EEG Biofeedback pomoci
Problematika ADHD je v oblasti Biofeedbacku nejvíce prozkoumaná a patří k nejčastějším indikacím Biofeedback tréninku.
Efektivita v této oblasti byla prokázána odbornými studiemi u nás i v zahraničí. (U nás např. prof. MUDr. J. Fáber DrSc., PhDr. J. Tyl, MUDr. M. Pakszysová CSc.)

Zpočátku se pokrok u těchto potíží projevuje po 10-20 sezeních. Nejdříve dochází k úpravě motorických projevů. Dítě, jehož hyperkinetické projevy mu neumožňují ani setrvat v klidu na lehátku, natož se koncentrovat na výkon, který je po něm požadován, ke konci série prvních 10 sezení zpravidla je schopno v klidu a koncentrovaně absolvovat nejméně půlhodinový nepřetržitý trénink.

Čím mladší dítě, tím větší počet sezení je třeba pro dosažení počátečního efektu zklidnění. V dalších sezeních dochází ke zlepšování pozornosti a celkového výkonu. Pro rozvinutí plného účinku je zpravidla třeba aspoň 40 sezení.

Spravuje: MZ