Metoda Roswithy Brunkow

Tato metoda je založena na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Obsahuje soubor vzpěrných cvičení, která umožňují zlepšení funkce oslabených svalových skupin, posílení a stabilizaci zádových svalů, končetin a to vše bez negativního vlivu na zatížení kloubů.

Základní princip této metody je dán závislostí pohybové aktivity na postavení aker horní a dolní končetiny (ruka a noha) vzhledem k trupu a hlavě. Jedná se hlavně o napřímení trupu pomocí aktivního zapojení svalových řetězců spolu s aktivním nastavením rukou v opoře. Důležitým momentem pro správnou aktivaci dvojice protichůdně probíhajících svalových řetězců je vytvoření opory na jednom akru.

Důležitou roli zde hraje vědomé motorické učení, pozornost a koncentrace, pochopení optické i akustické nabídky a její přenesení na pohybovou úroveň.

Terapie podle Brunkowové se snaží rozlišit chybné dráhy fyziologických vzorů. Terapie se uskutečňuje z hlediska zpracování motorického deficitu. Vychází tedy z vývojové kineziologie a respektuje tak při výběru pozic vzpěrných cvičení jednotlivé stupně motorického vývoje dítěte.

Indikace

  • funkční poruchy pohybového aparátu
  • poúrazové stavy
  • prevence vadného držení těla
  • vadné postavení kloubů
  • inkontinence
  • neurologická onemocnění

Kontraindikace

  • kardiovaskulární insuficience
  • dekompenzovaná arteriální hypertenze
  • nevyhovující mentální stav
  • bolest

 
TOPlist