Fyzioterapie

Co je to fyzioterapie?
Fyzioterapie se zabývá léčbou pohyblivých částí těla. Klouby, svaly, vazy jsou přetěžovány při neustále se opakujícím pohybu i při dlouhodobém vystavení statické poloze. Ať už je to zapříčiněno jednostranným zatěžováním trupu a končetin při práci nebo stavem po úrazu nebo po jakémkoliv onemocnění i po psychickém a pracovním vypětí každého z nás v našem běžném životě.

opiceFyzioterapie používá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů do maximálně možného rozsahu pohybu. Je schopná řešit a urychlit léčebný proces pohybového aparátu a snížit až zcela odstranit bolesti a ztuhlost svalů a kloubů. Například speciální cvičení zvyšuje pohyblivost jednotlivých kloubů a posiluje svaly. A to pak pomáhá zlepšit správné držení těla a následně umožní pohybové aktivity, a částečně zlepšit i pohyblivost u lidí s artritidou a osteoporosou či zcela odstranit pohybové problémy, které vznikly po zlomenině.

V rámci preventivní péče pomáhá udržet zdraví, přispívá k pomalejšímu opotřebování a stárnutí organismu, zmenšuje únavnost a zrychluje schopnost regenerace těla po fyzické i psychické zátěži. Vhodně zvolenou terapií harmonizuje celý organismus a současně ovlivňuje funkční stav vnitřních orgánů.

Již v novorozeneckém a kojeneckém věku pomáhá fyzioterapie rozvíjet správné pohybové návyky (stereotypy) dítěte. Děti se správnými návyky jsou pohybově zdatnější, mají správné držení těla ve školním věku a předcházejí degenerativním onemocněním kloubů a páteře.

Fyzioterapeuti u nás mají v současné době vzdělání které trvá nejméně 3 roky a je buď typu vyššího středního vzdělání nebo vysokoškolského (5 let). Jsou odborně vzděláni nejen ve všech lékařských oborech jako je interna, ortopedie, chirurgie, neurologie a dalších, ale hlavně v anatomii a fyziologii celého těla. Priorita terapeuta je nahlížení na člověka jako na celek a ne pouze jako na kolenní kloub, krční páteř apod.Každý fyzioterapeut je všeobecně vzdělán a v průběhu své praxe se specializuje podle pracoviště, kde pracuje. V zájmu dalšího odborného růstu v oboru má možnost vzdělávat se dále formou specializačních kurzů. Obor fyzioterapie se neustále vyvíjí, tak jako většina lékařských oborů.

Onemocnění, která je fyzioterapie schopná řešit:

 • bolesti pohybového aparátu,
 • bolesti zad a krku, včetně poúrazových stavů
 • dětskou mozkovou obrnu
 • příznaky, které se vyskytují u těhotných žen / bolesti zad, stresová inkontinence
 • bolestivé stavy, které vznikají po jednotvárném přetěžování organismu
 • astma a onemocnění dýchací soustavy
 • poranění vzniklá při sportu / úrazy
 • stavy po infarktu myokardu
 • stavy po CMP / mozkové mrtvici / a další neurologická onemocnění / roztroušená skleróza, paraplegie, polyneuropatie, Parkinsonský syndrom
 • příznaky vzniklé následkem stresu
 • neplodnost
 • inkontinence

Prevence je zameřena na sestavení individuálního programu dle kineziologického rozboru a doporučení cvičení vzhledem k jednotlivým potížím a symptomům pacienta – klienta.

K léčebné rehabilitaci využívám následujících technik:

 
TOPlist